Gelleråsen

2011-06-16

Hi Gajs, Det blev dessvärre ingen resa till Gelleråsen. Efter att fått 10 minuter i en paus hos Rajamäki ute på Scandinavian Raceway och konstaterat att problemet kvarstår med effekten i min motor. Nu åker topplocket av och ner till JP Motorsport i Helsingborg för uppgradering och skall vara klart till Knutstorp 9-10 juli. Hustrun blev jääätttebesviken att inte komma iväg till Karlskoga, det blev lite gjort hemmavid istället, till stor glädje naturligtvis Under tiden ha en härlig midsommar Vegas Racing Vegas